• Aangesloten bij Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching
 • 15 jaar ervaring.
 • Gecontroleerde kwaliteit.

Intervisie: wanneer in te zetten..

Veel professionals handelen op hun 'automatische piloot'. Met een geweldige inzet zijn ze zeer gedreven om cliënten te helpen. De kennis en vaardigheden van een opleiding liggen al weer ver achter hun. De vaardigheden geleerd in met name de opvoeding (gesocialiseerd handelen) worden nog steeds toegepast. Soms gaat het goed, maar soms past het niet bij de problemen van de cliënt.

Het functioneren van de professional kan verder onder druk komen te staan door een haperend team functioneren. Kennis en ervaringen, opgedaan bij cliënten, worden niet meer gedeeld. Dit kan resulteren in een 'ieder voor zich' cultuur.

Intervisie: de weg naar een professionele identiteit.

Bij professionals, waar de bovengenoemde elementen groeien, is sprake van de-professionalisering. Intervisie is een effectief middel om binnen een team:

 • elkaars kwaliteiten te ontdekken en te gebruiken.
 • de menselijke verbondenheid in het werk te herstellen
 • de vreugde, plezier en pijn te delen
 • nieuwsgierigheid opnieuw aan te wakkeren naar zelfontwikkeling en professioneel handelen.
 • het professioneel handelen te bevorderen door de 'afstand en nabijheid' dilemma te kunnen hanteren,  het leren omgaan met feedback, het werken binnen een context van een organisatie/een maatschappij
 • en het gegeven dat de professional zijn eigen gereedschap is.

Intervisie: binding van werknemers. 

Juist in deze tijd is het moeilijk om aan personeel te komen. Personeel behouden betekent:

 • aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling,
 • ondersteuning in het werk, 
 • het team als een veilige haven (weer) ervaren
 • werken aan professionalisering
 • de missie van de organisatie koppelen aan de zingeving van de professional. 

Intervisie starten in uw organisatie/team?

Klik op onderstaande knop en maak een afspraak.