• Aangesloten bij Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching
  • 15 jaar ervaring.
  • Gecontroleerde kwaliteit.

Meer informatie

 

Op deze pagina

 

Mijn werkwijze.

Kennismakingsgesprek

In dit gesprek bespreken we vooral het thema wat jij met wilt sparren. Ik zal openlijk met je bespreken welke mogelijkheden ik heb om met jou thema's aan de gang te gaan. 

Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen zal ik duidelijkheid moet krijgen over jou leerstijl. Uit de literatuur weet ik dat er 4 leerstijlen zijn (Kolb). We zoeken naar jouw leerstijl en wat de consequenties zijn voor onze gesprekken.

Natuurlijk zal ik het een en ander over mezelf vertellen en meer toelichting geven op mijn ervaring.

Aan het einde van het gesprek besluit jij of je er over na wilt denken of dat je al gelijk een eerste afspraak wilt maken. 

Dit gesprek is vrijblijvend en gratis.

Het gesprek.

  • Begin van een gesprek.

Elk gesprek begint met het bepalen van het onderwerp. soms is dat meteen duidelijk. Maar soms moeten we ook kijken naar wat nu het 'kern-probleem' is. Uiteindelijk bepaal jij natuurlijk welk (deel-)onderwerp je wil bespreken. Als je meer rendement wilt halen uit onze gesprekken is het mogelijk dat je, voor de start van het gesprek, schriftelijk aan mij doorgeeft wat jou onderwerp is en beschrijft welke factoren van invloed zijn. Door dit voor te bereiden ben je al bezig om inzicht te krijgen. 

Ik maak gebruik van de volgende methodieken: oplossinggerichte methodiek, motiverende gespreksvoering, systeemgerichte benadering en video interactie. Daarnaast kan ik gebruik maken van beeldmateriaal en associaties om gebruik te maken van je onbewuste kwaliteiten.

Al deze methodes zijn beschreven in de literatuur en hebben hun waarde bewezen.

In het gehele  gesprek ben ik sterk gericht op praktische, haalbare resultaten, die passen bij jou mogelijkheden/kwaliteiten. 

  • Afsluiting van een gesprek.

Elk gesprek eindigt met een korte evaluatie, actiepunten. De belangrijkste vraag komt dan aan de orde: welke nieuwe inzichten heb je opgedaan en welke acties kan je in de komende twee weken ondernemen. 

Het gesprek krijgt meer diepgang en de resultaten worden dieper geïmplementeerd als je een (reflectie)verslag schrijft over ons gesprek. Dit verslag kan je aan mij laten lezen. 

De vorm van ons gesprek.

Bij mij kan je kiezen om het gesprek op de volgende manier te laten plaats vinden:

  • Wandelend in een door jou gekozen omgeving
  • Op mijn kantoor of op een af te spreken locatie
  • Digitaal: via Zoom of Microsoft teams
  • Telefonisch

Wat vind je fijn? Meer informatie lees dan verder door HIER te klikken.

Betaling / facturatie

Mijn tarief hangt af van de complexiteit van de vraag, soort instelling en de kortingsmogelijkheden voor mensen met een klein inkomen. Je kan contant betalen na afloop van het gesprek. Een factuur verstuur ik per email.

Gelijkwaardigheid.

100% aandacht krijg je. Ik zal niet snel tips en adviezen geven. Dat heeft altijd al snel teneur van 'Ik weet het beter'. Aansluiten bij jouw oplossingen en het verder uitwerken van jouw oplossingen heeft een groter effect. Het versterkt ook het vertrouwen om een toekomstig, gelijksoortig probleem zelfstandig aan te pakken. 

Vertrouwelijkheid/privacy.

Alles wat tussen ons besproken wordt blijft geheim en zal ik op geen enkele wijze bespreken met een derde. Bij opdrachten door werkgevers wordt schriftelijk vastgelegd welke informatie gedeeld wordt. Daarbij geldt de voorwaarde dat de betrokkene akkoord moet gaan met het contract.

Ontevreden?

Als je niet tevreden bent met de gesprekken dan hoop ik dat je dit snel bespreekbaar maakt. Dit gesprek kan leerpunten voor ons beiden opleveren. 

Bij blijvende ontevredenheid moeten we onze samenwerking beëindigen. Ik kan je doorverwijzen naar een collega-coach / sparringpartner.