• Op kort termijn beginnen
  • 15 jaar ervaring
  • Betaalbare prijs
  • Gecontroleerde kwaliteit

Supervisie: laat uw werknemer leren van situaties!

 

Wat is supervisie?

In supervisie zoekt een supervisant zowel naar concrete oplossingen voor vraagstukken in het werk op de korte termijn (presteren), als naar ontwikkeling van het vermogen tot het vinden van oplossingen voor de langere termijn (leren). Supervisie is gericht op resultaten die beklijven, ook in andere situaties die mogelijk op de huidige situatie lijken, maar er toch enigszins van zullen verschillen.

Wanneer wordt supervisie ingezet?

Elke beroepskracht krijgt dagelijks te maken met tientallen verschillende situaties. Van een hem wordt verwacht dat hij handelt. De professional moet steeds opnieuw uitzoeken wat hij moet doen. In een fractie van een seconde geef hij betekenis aan een situatie. Het geven van betekenis wordt gevormd door wat hij/zij eerder heeft meegemaakt. Hij refereert (onbewust) aan vorige gelijksoortige situaties, maar ook aan gelijksoortige situaties uit zijn opvoeding of zijn sociale omgeving.

Maar situaties zijn niet altijd vergelijkbaar. Twee situaties zijn, per definitie, al niet te vergelijken. Daarnaast worden situaties complexer. Bij situaties waar de vergelijking niet meer opgaat zal  twijfel (piekeren) het effect zijn. Wanneer een professional deze twijfel bewust wordt breekt het moment aan van ‘reflecteren’. De professional vraagt zich dan af of hij het goed gedaan heeft, had hij anders kunnen handelen, wat ‘als’ hij ….?  Dit moment van ‘twijfel’ is eigenlijk het startpunt van supervisie. 

Voor wie?

  • Voor professionals die vragen/dilemma's hebben bij hun functioneren met cliënten, collega's of de organisatie.
  • Voor professionals met potentie, die zich verder kunnen ontwikkelen in het team of de organisatie.
  • Voor professionals die steeds maar weer tegen dezelfde problemen oplopen.

Resultaat:

  • De professional werkt niet alleen aan de oplossing van zijn vraag, maar ook leert hij te handelen in een nieuwe, ongeveer vergelijkbare situatie. 
  • De professional krijgt meer 'handelingsmogelijkheden'. Meerdere wegen die naar Rome leiden. 
  • De ervaren arbeidsbelasting wordt verlaagd. 
  • De professional wordt gemotiveerd om zich binnen de organisatie verder te ontwikkelen. De werktevredenheid neemt toe. 

Hoe?

11 gesprekken van 1 uur. Het gehele traject duurt 4 a 5 maanden.

Interesse gewekt?

Klik op onderstaande button voor wat ik kan betekenen voor uw werknemer.