Coaching van professionals.

 

Professional zijn in de zorg- en welzijnssector is een beroep dat veel van je vraagt. Je werkt vaak met kwetsbare mensen en je moet in staat zijn om snel en adequaat te handelen. Dat kan een grote belasting zijn, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

Coaching kan je helpen om deze belasting te hanteren en je werk met meer plezier en voldoening te doen. Tijdens een coachingsgesprek krijg je tijd en ruimte om na te denken over je werkzaamheden. Al pratende krijg je nieuwe inzichten om je werkzaamheden anders aan te pakken en de daarbij behorende vaardigheden op een goede manier in te zetten.

Hier zijn drie (voorbeeld) situaties waarin coaching ingezet kan worden:

 •  Als je vastloopt in je werk. Veel professionals hebben te maken met eisende cliënten, met resultaat gerichte managers, met complexe situaties en meerdere samenwerkingspartners.  Ik kan je helpen door een ingewikkeld vraagstuk te analyseren (heb je wel eens post-its gebruikt?) om daarna een plan van aanpak te maken.
 •  Als je een nieuwe functie of rol aanneemt. Een goed voorbeeld is een uitvoerende professional die leidinggevende taken op zich neemt in hetzelfde team. Echt ingewikkeld hoor.
 •  Als je wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Veel professionals werken vanuit een persoonlijke gedrevenheid. Een gedrevenheid die te maken heeft met aangeleerde waarden of toekomstige verlangens. De vraag is hoe je werk nu een bijdrage kan leveren aan jou persoonlijke ontwikkeling.

De effecten van deelname aan coaching voor de professional zijn:

 1. Je leert beter omgaan met stress en druk
 2. Je verbetert je communicatieve vaardigheden
 3. Je ontwikkelt je leiderschapskwaliteiten.
 4. Je krijgt meer inzicht in jezelf en je eigen handelen.
 5. Je vergroot je werkplezier en voldoening.

De effecten van coaching voor de organisatie zijn:

 1. De professional is uitgerust met meerdere (creatieve) handelingsvaardigheden. 
 2. De professional is met een grotere presentie aanwezig bij de klant en de organisatie.
 3. De afhankelijkheid met collega's of leidinggevende wordt tot minimum teruggebracht. 
 4. Verantwoordelijkheid voor het werk wordt vergroot
 5. De professional ervaart een grotere binding met de organisatie.
 6. De professional ervaart een vermindering van werkbelasting

Interesse?

Laten we onze wederzijdse verwachtingen afstemmen.