• INTERVISIE STARTEN MET JE TEAM? IK KAN JULLIE INTERVISOR ZIJN!
 • NEEM CONTACT MET ME OP OM DE MOGELIJKHEDEN TE BESPREKEN.

Coaching van professionals.

 

Coaching is een uitstekend middel om een professional beter te laten functioneren in zijn/haar werksituatie. 

De kracht is dat de persoon zelf nadenkt hoe een taak het beste kan worden ingevuld. Hierbij houdt de professional rekening met de belangen van de organisatie en haar/zijn eigen kwaliteiten.

Coaching kan b.v. ingezet worden om:

 • de eigen bijdrage aan het team te verhogen,
 • te leren omgaan met andere werkwijzen,
 • te leren omgaan met veranderend klantgedrag,
 • pesten, intimidatie, ongewenst gedrag, burn-out te verwerken,
 • de relatie met de leidinggevende te verbeteren.

Wanneer?

In een eerste gesprek stemmen we eerst onze wederzijdse verwachtingen af. Vervolgens start het traject met de professional/werknemer in je organisatie.  

Hoe?

De ervaring leert dat je met vijf gesprekken van anderhalf uur veel kan bereiken.

Resultaten.

 1. De professional is uitgerust met meerdere (creatieve) handelingsvaardigheden. 
 2. De professional is met een grotere presentie aanwezig bij de klant en de organisatie.
 3. De afhankelijkheid met collega's of leidinggevende wordt tot minimum teruggebracht. 
 4. Verantwoordelijkheid voor het werk wordt vergroot
 5. De professional ervaart een grotere binding met de organisatie.
 6. De professional ervaart een vermindering van werkbelasting

Interesse?

Laten we onze wederzijdse verwachtingen afstemmen.