• Aangesloten bij Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching
 • 15 jaar ervaring
 • Zeer tevreden klanten

Supervisie: leren van situaties!

 

 

Wat is supervisie?

De volgende omschrijving geeft voor mij goed aan wat er onder supervisie kan worden verstaan: 'Supervisie is een vorm van persoonsgerichte begeleiding bij het ontwikkelen van een professionele identiteit, zodat de professional als persoon zichzelf adequaat kan inzetten in zijn beroep (Ronde, 2019)'. 

 

Wanneer kies je voor supervisie?

Elke beroepskracht krijgt dagelijks te maken met tientallen verschillende situaties. Van een hem wordt verwacht dat hij handelt. De beroepskracht reageert vanuit een gesocialiseerd handelen. Hij / zij denkt niet meer na (reflecteert niet meer) over het handelen. Professioneel handelen gaat een stap verder. Er is sprake van een professionele identiteit als de beroepskracht zijn persoon weet in te zetten om beoogde doelen bij een cliënt te bewerkstelligen. Binnen supervisie kan de professionele identiteit verder ontwikkeld worden. Visie, waarden, kwaliteiten en geraaktheden van de beroepskracht zijn belangrijke elementen binnen mijn supervisie. 

Een supervisie ervaring:

Naast alle kennis rondom het beroep en de theorie, is het belangrijkste onderdeel toch wel jouw eigen professionele ontwikkeling: Dankzij Johan ben ik meer te weten gekomen over mijzelf en ben ik ook daadwerkelijk dingen gaan herkennen in mijzelf. Veel zaken hebben betrekking tot elkaar, het ene kan het andere weer beïnvloeden.

Voor wie?

 • Voor professionals die vragen/dilemma's hebben bij hun functioneren met cliënten, collega's of de organisatie.
 • Voor professionals met potentie, maar nu niet uit de verg komen. 
 • Voor professionals die steeds maar weer tegen dezelfde problemen oplopen.
 • Voor professionals die teveel vanuit hun emotie en stokpaardjes reageren.

Resultaat: 

 • De professional werkt niet alleen aan de oplossing van zijn vraagstuk, maar leert te handelen in een nieuwe, ongeveer vergelijkbare situaties. 
 • Het kwaliteitsniveau van uw beroepskracht wordt aanzienlijk verhoogd en leidt tot meer klanttevredenheid.
 • De ervaren arbeidsbelasting wordt verlaagd. 
 • De professional wordt gemotiveerd om zich binnen de organisatie verder te ontwikkelen. De werktevredenheid neemt toe. 

Hoe? 

 • 12 gesprekken van 1 uur. Het gehele traject duurt 4 a 5 maanden.
 • Afspraken over de vorm worden in de afstemmingssessie gemaakt.

 

Interesse gewekt?

Klik op onderstaande button wat ik voor jou kan betekenen.