Supervisie: jezelf ontwikkelen en professioneel je cliënten ondersteunen.

Ben jij de professional die :

  •  zich, in het belang van de cliënt, wil inzetten om betere resultaten te realiseren?
  •  de problematiek van cliënt op een andere manier wil pakken zodat dit voor beiden voordeel oplever?.
  •  het verband wil onderzoeken hoe waarden en levensvisie van de professional een rol spelen bij een goede begeleiding.
  •  nieuwsgierig is naar het ontwikkelen van een professionele identiteit

Dan ... is een supervisietraject wat voor jou.

Wat is supervisie?

De Ronde (2018) omschrijft supervisie als volgt: 'Supervisie is een intensief begeleidingstraject dat gericht is op het ontwikkelen van een professionele identiteit, zodat de professional als persoon zichzelf adequaat kan inzetten in zijn beroep'.

Het werken met mensen is een complex gebeuren. Zodra een cliënt binnenkomt is er niet alleen sprake van een hulpvraag, maar is er ook sprake van relatie tussen twee mensen. Beiden beïnvloeden elkaar (vaak onbewust). Van een professional mag verwacht worden dat hij of zij zicht heeft hoe de cliënt beïnvloed wordt door zijn opstelling, houding, waarden. Zicht hebben op de eigen opstelling is dan het eerste aspect. Het tweede aspect is hoe de professional zijn eigen opstelling zodanig kan hanteren dat het een bijdrage levert aan de hulpvraag van de cliënt.

Wat is een professionele identiteit?

De basis van een professionele identiteit is een professional die altijd nieuwsgierig is.  Die niet op de automatische piloot handelt, maar die zijn eigen handelen onderzoekt op effectiviteit, nieuwe methodieken, zelfkennis (wat is mijn rol / invloed geweest dat het welzijn van de cliënt op dit moment er zo uit ziet. Je kan ook zeggen dat hij/zij altijd op zoek is naar het Goede.

Professionele identiteit ontwikkeling loopt langs de weg van weten wat je wilt in je beroep, weten waar je passie zit en hoe je daar verbinding mee kan blijven maken. Het gaat ook om goed willen zijn in je vak en het met overtuiging willen uitoefenen. Ruijters (2018) geeft daar een mooi beeld bij: erin leren 'dansen' ongeacht de omstandigheden.

Ruijters (2018) schrijft dat er kwaliteiten nodig zijn om een professionele identiteit te bereiken. Deze kwaliteiten zijn: zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie. In mijn begeleidingstraject gaan we aan de slag om deze vier kwaliteiten te onderzoeken en er een vorm voor te vinden in het dagelijks werk.

Jezelf ontwikkelen in relatie tot professionele identiteit.

Het ontwikkelen van een professionele identiteit is spannend en onzeker. Maar het kan ook leuk zijn om te weten hoe je in elkaar zit, hoe je denkt, hoe je waarden een rol spelen en hoe je je cliënt beïnvloedt. Jezelf ontwikkelen is je "ik" op de eerste plaats zetten. Je cliënten leren jouw iets over jezelf. En al het geleerde geef je weer door aan de (volgende) cliënt.  Een supervorm van gelijkwaardigheid.

Praktische informatie

  • Aantal bijeenkomsten: deel 1 - 5 x 1,5 uur, deel 2 - 4 x 1,5 uur
  • Waar: nader af te spreken, wel omgeving Rotterdam
  •  Woon je buiten Rotterdam? Dan kunnen we Zoom of MS Teams gebruiken.
  • Totale tijd over het gehele traject: 30 uur (excl: reistijd)
  • Start: Jij kiest je startdatum

Gun jezelf een ontwikkelingstraject. Het is een tijdsinvestering, maar het verdient zich dubbel en dwars terug. De nieuwe inzichten zullen ook je privéleven en je vriendencontacten verrijken. Neem contact met me op om je nieuwe weg te verkennen.