Inspiratiesessies brengen creativiteit, motivatie en verbinding

Elke organisatie, elk team krijgt te maken met  automatisch handelen. Het dagelijks werk is een routine geworden. Er is niets mis met routines. Er is immers een grote mate van voorspelbaarheid. Maar er is ook een keerzijde van routines die zich kenmerkt door: je afsluiten, in jezelf terugtrekken. Herken je dit? Kom eens naar een inspiratiesessie. Inspiratiesessies zijn een geweldige manier, om in een kort tijdsbestek, nieuwe ideeën op te doen.

Inspiratiesessies gaan over:

  • maatschappelijke thema's, die mogelijkerwijs de organisatie gaan beïnvloeden (denk maar eens aan AI).
  • nieuwe werkwijzen/methodieken om cliënten nog beter te kunnen helpen.
  • de ontwikkeling van een professional die oog heeft voor verbinding met de cliënt, de zelfstandigheid van de cliënt en het versterken van de vaardigheden van de cliënt.

Waarom inspiratiesessies organiseren?

Er zijn veel redenen om inspiratiesessies te organiseren:

  • Ze stimuleren creativiteit: Inspiratiesessies bieden een kans om nieuwe ideeën te verkennen en je buiten je comfortzone te treden.
  • Ze verhogen motivatie: Inspiratiesessies kunnen je helpen om gefocust te blijven op je doelen en je enthousiasme voor je werk te vergroten.
  • Ze geven verbinding binnen team(s): Een geslaagde inspiratiesessie brengt professionals in gesprek. Niet alleen tijdens de bijeenkomst, maar ook  erna.

Hoe ziet een inspiratiesessie eruit?

Ik geef een korte inleiding over een thema. Tijdens deze inleiding wordt NIEUWE kennis en ervaring op een duidelijke, gestructureerde en vooral plezierige manier overgebracht aan de toehoorders. Ik maak gebruik van korte filmpjes als ondersteuningsmateriaal of om het goede voorbeeld te laten zien. Discussies in grote en kleine groepen leveren een bijdrage om de kennis te integreren. Een geslaagde sessie zet iedereen op het puntje van zijn/haar stoel. Dit effect zal in de dagen erna nog merkbaar zijn in de vele discussies en gesprekken over het thema. Een inspiratiesessie kan een vervolg krijgen in een workshop/training waar verder ingezoomd kan worden op het ontwikkelen van vaardigheden die bij het thema horen.

De duur van een inspiratiesessie varieert van 1,5 - 3 uur, afhankelijk van het thema. Het leuke van inspiratiesessies is dat het niet alleen op afdelingsniveau plaats kan vinden, maar ook op organisatieniveau waar verschillende afdelingen aanwezig zijn. De thema's zijn herkenbaar en toepasbaar voor iedereen.

Welke inspiratiesessies kan ik aanbieden?

  •  Oplossingsgericht werken: Een effectieve werkmethodiek  die cliënten helpt hun oplossend vermogen zodanig te herstellen dat zij in staat zijn om op eigen wijze en samen met mensen uit hun sociale context hun probleem om te bouwen naar een meer gewenste situatie (Movisie, 2017).
  •  Ons brein tijdens begeleidingsactiviteiten: Als cliënten kunnen leren van hun problemen kunnen ze het de volgende keer zelf oplossen. Maar wat is dan leren? Deze inspiratiesessie staat stil hoe het brein elke dag leert, Hoe ons brein gevoed wordt met informatie en welke voorwaarden er nodig zijn om optimaal te kunnen leren. Absoluut nuttige wijsheid voor iedereen die cliënten niet afhankelijk wil maken van hulpverleners. Klik HIER om meer te lezen.
  •  Grip op overwerk: een boeiend betoog over de werking van overwerken. Wat levert het je op (waardering, zelfontwikkeling)? Wat kost het je (aandacht voor je kinderen, partner, hobby's). De grote vraag is hoe je hiermee omgaat; niet alleen op persoonlijk niveau, maar ook op organisaties niveau. Deze inspiratiesessie geeft je een nieuw inzicht in je redenen van overwerken en geeft je handvaten hoe je met overwerk kan omgaan.Meer lezen? Klik HIER
  •  Welk thema kan ik voor je uitwerken? Je kunt een thema noemen wat ik vervolgens voor je kan uitwerken. Wanneer het buiten mijn kennisgebied ligt verwijs ik je door naar een collega.

Meer weten of dit ook iets is voor uw organisatie?

Door HIER te klikken kunt je een afspraak maken over de mogelijkheden voor je organisatie. Ons gesprek is geheel vrijblijvend.