Grip op Overwerk

 

Heeft u als leidinggevende zich op de hoeveelheid overuren die uw personeel wekelijks maakt? Ik weet zeker dat uw personeel twee keer zoveel werkt als dat in hun taakstelling is beschreven. Ik heb het dan niet op overwerk dat afgesproken is tussen leidinggevende en medewerkers.  Ik heb het dan over de uren die medewerkers in het werk stoppen omdat zij vinden dat dit noodzaak is. Ik vertel u niets nieuws dat als personeel veel overwerkt de kans groot dat het ziekteverzuim stijgt, het enthousiasme van uw personeel wegebt en dat uw cliënten overmatig veel met wisselend personeel te maken krijgt.

Geen wenselijke situatie! De uitdaging is om personeel weer energievol te krijgen, dat ze me plezier naar hun werk gaan en uit eigen initiatief met nieuw personeel komen aanzetten. Dan heeft u een topteam!

Deze bijeenkomst draagt een steentje bij om uw topteam weer te herstellen. 

 

 

 

 

Uit welke onderdelen bestaat de training? 

We gaan, vanuit een viertal perspectieven, het begrip ‘overwerken’ onderzoeken. We doen dat aan de hand van:

  1. Timemanagement: effectiever organiseren van de werkzaamheden.
  2. Planning: er worden een aantal tools aangereikt om beter het werk te plannen en de aanstellingsuren in de gaten te houden
  3. Persoonlijke identiteit: wat zegt overwerk over onze identiteit, over onze behoeften, over onze drijfveren?
  4. Organisatieaspect: we kijken hoe je omgaan kan gaan met een leidinggevende die erg veel taken op je bordje legt. Tevens ga je nadenken hoe je in je team het overwerk bespreekbaar kan maken.

 

Effect van de bijeenkomst

  • Personeel dat in staat is om eigen grenzen te bewaken.
  • Het enthousiasme en creativiteit keert terug in het team, in de organisatie. 
  • Er wordt op een volwassene manier gepraat over de taakverdeling binnen een team en de rol van de leidinggevende.