Ik kan je helpen...

Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om je dromen overeind te houden. Een tegenwerkend team, een te zakelijke coördinator, aansturing van een team professionals, drammerige cliënten en eisende ouders. Dan ga je je aanpassen en je dromen langzaam inleveren. Dan kom je snel op het volgende uit: ik mis inspiratie, ik mis vaardigheden, ik mis ....(vul zelf maar in!). Ik kan je helpen. Niet alleen met mijn kwaliteiten, maar ook door mijn ervaring en opleiding. 

... je kwaliteit verder te ontwikkelen door: 

 

Coaching

Elke organisatie kan niet zonder goede werknemers. Zij zijn het visitekaartje naar hun klanten. Op dit moment is er een groot tekort aan personeel. Dat betekent zuinig zijn op je personeel. Personeel behouden betekent een uitdagende werksfeer creëren en zorgen dat kwaliteiten en organisatiedoelen op elkaar afgestemd zijn. Coaching is hierbij een goed hulpmiddel.

Verder lezen...

 

Intervisie

Intervisie richt zich op collegiale ondersteuning van gelijkwaardige professionals.De deelnemers delen hun casussen, dilemma's, uitdagingen en successen met elkaar en stellen elkaar vragen om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. Intervisie kan uitgroeien naar het uitwerken van persoonlijke thema's en het verdiepen van de onderlinge werkrelaties.

Verder lezen...

Trainingen

Deskundigheid van je personeel moet onderhouden worden. Als de trainingen aansluiten bij de behoefte van het personeel wordt het ervaren als een cadeautje. 

Het verhogen van deskundigheid heeft niet alleen voor de organisatie waarde. Medewerkers verhogen ook hun eigen waarde als professional. 

Twee grote redenen om regelmatig trainingen te organiseren en te laten uitvoeren. Ik kan het voor je verzorgen.

Verder lezen..

Supervisie

Supervisie is een intensief begeleidingstraject voor professionals die nieuwsgierig zijn naar verdieping in hun manier van werken. Mijn begeleidingstraject levert je een professionele identiteit op.

Verder lezen...

Mijn kwaliteiten worden door mijn coachees als volgt omschreven: 

 • Er is een veilige sfeer waarin alles gezegd kan worden.
 • Hij kan doorvragen tot de kern. Hij legt de vinger op de juiste plek.
 • Processen / vraagstukken worden tot hapklare brokken gemaakt. 
 • De vraagstukken worden op een diepere laag gelegd en krijgen daardoor helderheid. 
 • Hij stelt confronterende vragen.
 • Hij is sterk op de praktijk gericht: hoe kan ik morgen op mijn werk het besprokene toepassen?
 • Er wordt een koers uitgezet hoe ik in de toekomst kan handelen.

Inspiratiesessie

Nieuwe ideeën introduceren in de organisatie? Samen met je team een nieuwe werkwijze verkennen? Met mijn inspiratiesessies krijgt je nieuwe inspiratie en motivatie voor je werk. De thema's zijn toegankelijk voor verschillende onderdelen van de organisatie.

Verder lezen..

 

 

Verschillende vormen van ons contact

Er zijn verschillende mogelijkheden om het gesprek te voeren. Laten we samen kijken welke vorm het beste past bij jouw situatie en vraagstuk. Ik bied je de volgende mogelijkheden aan:

 • Wandelend gesprek
 • Op locatie
 • Via Zoom of Teams
 • Via de app
 • Via de telefoon.