Januari 2024 

r.ouwendijk@welzijncapelle.nu

Een evaluatie uit de intervisie groep samengevat:

Jouw rol als intervisiebegeleider is door onze groep als zeer waardevol ervaren. Jouw toewijding en harde werk zijn niet onopgemerkt gebleven, en we willen enkele observaties delen.
De deelnemers hebben jou omschreven als iemand die niet schroomt door te vragen, door te denken en door te gaan. Een specifieke waardering ging uit naar jouw vermogen om vragen visueel te maken, waardoor anderen dieper konden nadenken. Ook werd de aanpak volgens de methode, waarbij de groep werd gestimuleerd om door te vragen en een kritische blik te werpen, positief ontvangen.

Toch willen we enkele aandachtspunten onder de aandacht brengen. Sommige deelnemers merkten op dat signalen van deelnemers die een grens aangaven bij doorvragen niet altijd serieus werden genomen.
Een andere observatie was dat soms te lang werd stilgestaan bij één onderwerp, wat door sommigen als tijdsverlies werd ervaren. Het niet altijd volgen van jouw intenties en het niet luisteren naar aangegeven grenzen werden als aandachtspunten genoemd.

Desondanks willen we jou bedanken voor de positieve input en waardevolle bijdrage aan onze groep. Jouw toewijding aan het bevorderen van het leerproces en jouw vermogen om diepgaande gesprekken te faciliteren, hebben onze intervisie-ervaring verrijkt. We kijken uit naar wellicht een verdere samenwerking en waarderen jouw inzet.

 

Lara Hagers l.hagers@anteszorg.nl - november 2023

Johan heeft twee extramurale teams intervisie gegeven. Het contact met Johan verliep altijd erg prettig. Hij komt bevlogen en betrokken over. Van de teams heb ik de feedback ontvangen dat zij de intervisies prettig vonden, het voelde veilig en er werd op een methodische manier casussen besproken met elkaar. Zij hebben kennis op mogen doen en beter (in)zicht gekregen op hun eigen handelen.

Vivian Coëlho v.coelho@welzijncapelle.nu - juli 2023 

De collega's bij Welzijn Capelle (4 intervisiegroepen) zijn zeer tevreden over Johan.
Enkele quotes na evaluatie:
'' Johan kan de groepsdynamiek in de gaten houden, bepaalde denkbeelden, gedragspatronen, rolverdeling zien en benoemen''.
'' Johan ons aanzet om kritische vragen te stellen en zelf de moed heeft om de kritische vragen te blijven stellen''
'' Johan laat ons schuren in alle veiligheid''
'' Het is een duidelijke professionaliseringsslag!''

Senada senadasj@gmail.com - mei 2023 

Meneer was een fijne man met veel kennis over het vak. Voor een nieuwe en beginnende professional zoals ik kon ik veel van hem leren, waardoor ik nu stapsgewijs naar een nieuw hoofdstuk in mijn leven ben begonnen als beginnende social worker. Ik ben hem erg dankbaar voor zijn tijd en inzet.

.

Joelle  joelleayeesha@hotmail.nl - juli 2022:

Het afgelopen jaar heeft Johan mij begeleid bij het vak supervisie. Johan stelde fijne vragen waardoor we tijdens de gesprekken de diepte in konden gaan. Johan nam tijdens de lessen de tijd en heeft mij laten groeien in mijn eigen tempo. Ik heb Johan het afgelopen jaar als erg prettig ervaren en heb een fijne samenwerking gehad. Dankzij de gesprekken die ik met Johan heb gevoerd heb ik veel nieuwe inzichten gekregen en ben ik gegroeid als professional en als persoon.

Cindy Noble  cindynoble@jeugd.buurtteamsutrecht.nl - mei 2022: 

Johan is prettig rustig, kan goed luisteren, aansluiten en doorvragen tot de kern. Waarna hij er vervolgens vanuit ietwat onverwachte hoek op een positieve manier er een nieuw perspectief, blik of optie of hoe je het wil noemen, introduceert. Ene keer door (confronterende) vragen. Andere keer door een mooie methode of opdrachtje daarvoor te gebruiken. Hij zet je daarmee echt aan het denken.
Ondanks dat ik via mijn werk al jaren regelmatig intervisie sessies heb en eigen reflectie dagelijkse kost is, is het wonderbaarlijk wat de 5 sessies bij Johan hebben opgeleverd.
De ‘puzzelstukjes’ zijn bij mij ,op een diepere laag, helder geworden en gelegd.
Welke koers ik nu en voor in de toekomst ga nemen is helder en wat een rust en frisse energie geeft dat! Hier heb ik nu en in de toekomst blijvend wat aan. Super fijne ervaring!

.

.

Sem kraak  semkraak77@gmail.com - juli 2021:

Afgelopen schooljaar supervisie gevolgd onder toezicht van Johan. Kort samengevat: veel geleerd!!

Met de vele werkervaring die Johan al gehad heeft, weet hij op allerlei onderwerpen de bijpassende kennis/interventies. De lessen zorgen ervoor dat je beter inzicht krijgt op hoe het werk in praktijk eraan toe gaat en hoe je dit weer op de correcte manier koppelt aan de theorie maar ook met betrekking tot jouw eigen professionele ontwikkeling.

Naast alle kennis rondom het beroep en de theorie, is het belangrijkste onderdeel toch wel jouw eigen professionele ontwikkeling: Dankzij de lessen ben ik meer te weten gekomen over mijzelf en ben ik ook daadwerkelijk dingen gaan herkennen in mijzelf. Veel zaken hebben betrekking tot elkaar, het ene kan het andere weer beïnvloeden.

Naast dat ook altijd een fijne samenkomst, de sfeer is goed en je hebt ook echt het gevoel dat je alles kan delen, niets is te gek, een veilige omgeving kan je zeggen!!

Denise  d.blesgraaf@gmail.com - juli 2021: 

Ik heb de coaching van Johan als zeer prettig ervaren. Johan stelt de juiste vragen om je aan het denken te zetten en creëert een veilige omgeving waardoor ik mij kwetsbaar op heb durven stellen.

.

.

Leonie  leonievv@hotmail.com - juli 2021: 

Gedurende het derde leerjaar van de opleiding social work (deeltijd) heb ik supervisielessen gevolgd bij Johan. Ik heb deze lessen als zeer prettig ervaren, omdat Johan goed in staat is je aan het denken te zetten en je tot ideeën te laten komen waarmee je echt verder kan binnen je werk. Ik heb de lessen dus als heel leerzaam ervaren, misschien wel meer dan ik vooraf had verwacht. Zelf werk ik met de doelgroep volwassen met psychiatrische problematieken.

Petra  pwpetrajongkrijg@gmail.com - januari 2020 

Mijn coachingsgesprekken met Johan waren sterk op de praktijk gericht. Na elke sessie kon ik gelijk weer volop aan de slag met de heldere lijnen die uitgezet waren.
Johan luistert, vraagt door en confronteert met rake observaties die aan het denken zet. Deze persoonlijke, integere en rustige begeleiding vond ik prettig en vooral erg leerzaam!

.

.

Wensley  steveno40@hotmail.com - november 2019:

De rol van Johan als coach van onze groep heb ik als positief ervaren. Ik vond het inspirerend hoe hij als coach met (door) vragen de ander aan het denken en aan het werk zet. Ik kon soms gebiologeerd en vol bewondering luisteren naar de manier hoe hij als coach de processen als hapbare brokken kon op dienen en uiteen kon vlechten.
Ik kijk terug op een mooie leerzame ervaring.

.

Dineke  dc.vermet@telfort.nl - november 2019: 

Johan is een coach in hart en nieren, het is duidelijk dat dit zijn passie is! Hij kan je snel tot de kern laten komen en weet de vinger op de juiste plek te leggen. Nieuwe invalshoeken, verrassende wendingen, hij zet je echt aan het denken. Ik kijk met plezier terug op onze sessies.