Mijn achtergrond en expertise in coaching, intervisie en training van professionals in de zorg- en welzijnssector zet ik in om je huidige manier van werken, je intrinsieke motivatie en je dromen tegen het licht te houden. Om daarna, zoals bij veel van mijn eerdere cliënten, ontwikkelingsgerichte stappen te zetten. 

 

.

Wat is jouw droom?

Als zorg- en welzijnsprofessional heb jij een droom, een diep verlangen, een verwachting over de toekomst. Dromen zijn krachtige motivatoren. Je hebt iets om naar toe te leven. Dat geeft energie.

Deze energie is je motor om je cliënten te helpen en je medewerkers aan te sturen. Herken je jouw droom?

 • 100% kwaliteit en aandacht bieden aan mijn cliënten.
 • Een bijdrage leveren aan de maatschappij.
 • Mij verder te ontwikkelen op mijn werk
 • Optimaal samenwerken met de collega's in mijn team.
 • Toegroeien naar een andere functie
 • Een stimulerende leidinggevende/directeur te zijn.

.

Hoe wordt jouw droom aangetast?

Al werkende wordt je droom soms snel en soms langzaam aangetast.

Irritaties, onmogelijkheden, ruis en vervormingen zijn mogelijk van invloed op jouw dromen. Kijk eens in onderstaand overzicht wat jouw droom doet vervagen. 

 • Ik wil kwaliteit bieden naar mijn cliënten, maar krijg daar onvoldoende tijd voor van de organisatie. 
 • Met sommige cliënten ben ik in mijn gedachten heel veel bezig. Ik word emotioneel geraakt. 
 • Mijn collega of leidinggevende is vrij dominant en weet het altijd beter. 
 • Als leidinggevende vind ik samenwerking in mijn team erg belangrijk. Wat kan ik doen om mijn teamleden van hun eilandjes af te halen?
 • Ik vraag me af wat de zin is van mijn werk. Regelmatig denk ik dat mijn handelen alleen een doekje voor het bloeden is. 

Ooit had je een droom, die nu om allerlei ‘goede’ of juist onduidelijke redenen is vervaagd. Herkenbaar? Maar neem er geen genoegen mee. Stel je droom weer op de eerste plaats. Het geeft je energie en je kwaliteiten worden geactiveerd. Dit zal direct waarneembaar zijn voor je kinderen, voor je partner, voor je collega's en ...

 

.

Wat levert een gesprek met mij op? 

Natuurlijk vraag jij je af wat de gesprekken met mij jou nu opleveren. Wat heb ik eraan? Is het mijn tijds- en geldinvestering wel waard? Mijn ervaring met tientallen studenten is dat ze het ervaren als een cadeau:

Cindy: Iemand die prettig rustig is, kan goed luisteren, aansluiten en doorvragen tot de kern. 

Maar ik bied je meer. Op persoonsniveau leer je

 • Je dromen weer te herkennen en een mindset te krijgen die daarbij aansluit
 • Hoe jezelf in elkaar zit,
 • Hoe je denkt, wat je manier van oplossen is,
 • Nieuwe inzichten over je persoonlijke waarden,
 • Zingeving met betrekking tot je werk. 
 • De nieuwe inzichten en vaardigheden zijn ook toepasbaar in je privé en vrienden situatie.

Op werkniveau leer je:

 • Een droom in de dagelijkse werkelijkheid weer tot leven te brengen
 • Inzicht in de situatie: wat speelt er allemaal?
 • Nieuwe inzichten die leiden naar andere oplossingen, die je energie geven en waar je achter kan staan.
 • Oefenen van nieuw gedrag en vaardigheden, die je meteen de volgende dag kan inzetten.
 • Je waarde als professional aanzienlijk te verhogen.

 

Lees hier meer over mijn aanbod.