• INTERVISIE STARTEN MET JE TEAM? IK KAN JULLIE INTERVISOR ZIJN!
  • NEEM CONTACT MET ME OP OM DE MOGELIJKHEDEN TE BESPREKEN.

Hoi, leuk dat je ook geïnteresseerd bent in intervisie. Al geruime tijd geef ik supervisie, coaching en training. Het laatste jaar heb ik me ook verdiept in intervisie en ben daar erg enthousiast voor geworden.

Intervisie is een boeiend terrein om jezelf te ontwikkelen tot een effectieve professional die in verbinding staat met de organisatie en het team. Voor mij, als intervisor, is het uitdagend om bezig te zijn met thema's als veranderen, leren, kwaliteiten inzetten, uitdaging vinden in het dagelijks werk, nieuwe verbindingen tot stand te brengen. Bovenal hoop ik een bijdrage te leveren aan een effectieve dienstverlening tussen professional en cliënt.

Ik hoop dat mijn blogs jou ook inspireren om door middel van intervisie je werk nog uitdagender te maken. Veel leesplezier.

p.s. Wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwe blogs? De volgende blogs worden op  maandag 25 september en 9 oktober gepubliceerd. Lezen dus :)

 

Werkvorm: Themagericht

Bij themagerichte intervisie gaat het niet zozeer om een persoon in het midden zetten. Thema gericht werken gaat op zoek naar een thema dat iedereen in de groep aangrijpt, raakt of van invloed is op werksituaties. Voorbeelden zijn: groepsrituelen,  hoe ga ik om met macht, overwerken, de normen van de organisatie.

Lees meer »

Werkvorm: Beeldkaarten

Ik word altijd enthousiast als ik een werkvorm tegenkom die gebruik maakt van beeldkaarten. Beeldkaarten werken zo goed omdat ze het associatief vermogen stimuleren.

Lees meer »

De intervisietest

Intervisie is in opkomst. Een goede leidinggevende weet dat het belangrijk is als zijn medewerkers met elkaar praten over werksituaties. Daarnaast is intervisie een prachtig instrument om de persoonlijke ontwikkeling van professionals te stimuleren. Maar .. dat kan een leidinggevende wel willen, maar hoe sta jij hierin? Kies jij voor intervisie zonder dat je het je wordt opgelegd?  Deze test helpt je om bewust te kiezen voor intervisie.

Lees meer »

De 1e intervisie bijeenkomst

De eerste bijeenkomst is altijd een beetje spannend. Een groep mensen die elkaar wel kennen, maar ook weer niet. Iedereen die met dezelfde vraag zit: 'Is intervisie iets voor mij en wat kan ik verwachten van deze nieuwe mensen en van deze intervisor? De eerste bijeenkomst doorlopen we een aantal stappen om deze spanning te verminderen. We doen dit door een gezamenlijke invulling te formuleren over de vervolg bijeenkomsten. Wat willen we en hoe gaan we dat doen? Voor mij is de 1e bijeenkomst geslaagd als alle deelnemers verlangend gaan uitzien naar de 2e bijeenkomst.

Lees meer »

Werkvorm: het rollenspel / de clinic

Deze methode is effectief als het gaat om vaardigheden aanleren. Ik heb deze methode al een paar keer zelf gebruikt. Reacties na afloop waren zeer positief en leverden reacties op als 'nou weet ik hoe mijn collega's reageren, ik kan me beter voorstellen hoe de andere persoon erbij zit, ik kan nu zo reageren dat ook bij mij past'. De clinic is een soort rollenspel. De inbrenger demonstreert de probleemsituatie die hij of zij vaak tegenkomt. Dit doet hij of zij door de verschillende rollen van de probleemsituatie zelf te laten zien met gebruikmaking van verschillende stoelen. 

Lees meer »

Intervisiecoach of een intervisiebegeleider?

Een intervisiecoach of een intervisiebegeleider? Ik kwam deze vraag onlangs tegen toen ik een boek zat te lezen over intervisiecoaching (Doorn en Lingsma, 2013). En dan komt bij mij de vraag naar boven wat ben ik: Een coach of een begeleider of misschien wel allebei? Ik ben gelijk op zoek gegaan naar meer tekst over dit onderwerp. Er is niet zoveel te vinden op internet en in de literatuur. Maar ik heb wel het een en ander gevonden. Ik wil het graag voor je op een rijtje zetten en afsluiten of ik nu een coach of begeleider of allebei ben.

Lees meer »

De rollen van de deelnemers

Intervisie kent een verdeling van rollen. Juist de veelheid van rollen maakt het goed om naar het spel (de situatie) te kijken en met elkaar tot een voorstelling te komen. Het gevaar van intervisie is dat het verzandt in gezellig koffiedrinken, niet doorvragen, de dominerende stempel van één persoon, communicatiepatronen herhalen waardoor geen nieuwe inzichten worden bereikt. De verdeling van rollen en met name het aanstellen van een facilitator draagt bij aan de zinvolheid van intervisie.

Lees meer »

De start: afstemmen

Intervisie wordt als zinvol en verbindend ervaren.  Dat hoor ik van al mijn intervisanten. Ik begin een intervisie graag met contact maken met elkaar, verbinding maken met de vorige bijeenkomst en zeker niet als laatste: jezelf weer verbinden met intervisie. Niet met je hoofd en hart bij een andere situatie zijn. Nee, de intervisie is NU. De praktijk is dat intervisie vaak 1x in de zes weken plaats vindt. In deze zes weken is de 'bevreemding' weer een beetje opgetreden. Om deze redenen begin ik dan ook altijd met de volgende twee stappen.

Lees meer »

Evaluatie van een bijeenkomst

De bijeenkomst eindigt altijd met een evaluatie. De ervaring leert dat er meestal te weinig tijd over is voor een evaluatie. Toch is dat jammer. Het is leerzaam en goed voor de afronding om terug te kijken op de bijeenkomst en de waardevolle momenten nog even te belichten. 

Lees meer »

Werkvorm: Samenwerking versterken

Vrijwel alle werkvormen binnen intervisie richten zich op de vraag van de inbrenger. Deze werkvorm richt zich echter op het samenwerken binnen een team en is daarom lerend voor alle intervisanten. Leuk omdat hij afwijkt.

Lees meer »

De casus (-inbreng)

De inbreng van een casus is het kernpunt van een intervisie. Een casus is een situatie, waarin jij een rol speelt en waarmee je op de een of andere manier nog steeds in je hoofd of je gevoel zit. Als jij nieuwsgierig genoeg bent om dit te willen onderzoeken, dan is intervisie ideaal.

Lees meer »

Werkvormen te vinden in boeken.

Er bestaan veel inspirerende werkvormen die gebruikt kunnen worden om een ingebracht vraagstuk vanuit een bepaald perspectief te onderzoeken. In de afgelopen tijd heb ik boeken gelezen die mij in ieder geval geïnspireerd hebben. Een paar boeken als aanrader:

Lees meer »

De (grove) structuur van een bijeenkomst

Het bespreken van werkthema's en vraagstukken vindt plaats op een gestructureerde manier. Een structuur draagt bij aan voorspelbaarheid en daardoor aan veiligheid. Een tweede argument is dat structuur zorgt dat doelen worden bereikt.

Lees meer »

Ontstaan van deze blog

Ik geef intervisie bij drie instellingen. Toen ik begon met het geven van intervisie had ik nooit zo stil gestaan bij het begrip intervisie. Ik heb me altijd meer bezig gehouden met het geven van supervisie en coaching. Hoewel het drie vormen zijn die zich bezig houden met de ontwikkeling van professionals is intervisie anders. Anders? Hoezo anders?

Lees meer »

Wat is intervisie?

Intervisie is ‘hot’. Organisaties beginnen te beseffen dat intervisie een goed middel is om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Daarnaast is er een toenemend besef dat professionals hun kennis kunnen delen, zodat ze niet hun werk elke dag weer ‘alleen’ hoeven te doen.

Lees meer »