Hoi, leuk dat je ook geïnteresseerd bent in intervisie. Al geruime tijd geef ik supervisie, coaching en training. In de afgelopen twee jaar heb ik me ook verdiept in intervisie en ben daar erg enthousiast voor geworden.

Intervisie is een boeiend terrein om jezelf te ontwikkelen tot een effectieve professional die in verbinding staat met de organisatie en het team. Voor mij, als intervisor, is het uitdagend om bezig te zijn met thema's als veranderen, leren, kwaliteiten inzetten, uitdaging vinden in het dagelijks werk, nieuwe verbindingen tot stand te brengen. Bovenal hoop ik een bijdrage te leveren aan een effectieve dienstverlening van de professional ten behoeve van de cliënt.

Als je bij mij intervisie volgt of gaat volgen kan je deze blogs gebruiken om je voor te bereiden. Rechts zie je een uitklapmenu met een aantal boeiende onderwerpen. Je vragen en opmerkingen hoor ik graag terug tijdens een intervisiebijeenkomst.

Ik hoop dat de blogs je inspireren je werk nog uitdagender te maken. Veel leesplezier.

 

Gedachten, emoties en gevoelens (deel 3)

Tijdens intervisie worden casussen en gespreksonderwerpen ingebracht die te maken hebben met je functioneren in de werksituatie.  Binnen elke situatie spelen je gevoelens een belangrijke rol. Heb jij wel eens stil gestaan bij hoe jouw werk, elke dag weer, bepaald wordt door je GEVOELENS?  En in het verlengde hiervan: hoe ga je om met jouw gevoelens in het contact met je cliënt, je collega of je leidinggevende. Veel leesplezier.

Lees meer »

Gedachten, emoties en gevoelens (deel 2)

In mijn vorige blog heb ik geschreven over mijn nieuwsgierigheid naar de werking van gedachten, emoties en gevoelens. Over deze drie onderwerpen wordt veel gesproken tijdens intervisie. Ik ben nieuwsgierig hoe gedachten, emoties en gevoelens nu fysiologisch ontstaan in het brein en hoe de deelnemers aan intervisie deze processen kunnen gebruiken om het reflecteren te stimuleren.

Lees meer »

Gedachten, emoties en gevoelens (deel 1)

Het kenmerkende van intervisie is dat het gaat om zelfstandig leren van en met elkaar over eigen functioneren op het werk (Doorn & Lingsma, 2013). Voor mij is 'leren' al lang een kernwoord geworden tijdens intervisie. Afgelopen tijd raakte ik geboeid door de relatie tussen leren enerzijds en gedachten, emoties en gevoelens (GEG) anderzijds. Het is een herkenbaar onderwerp. Ingebrachte vraagstukken (casussen) tijdens intervisie gaan vaak over tegenstrijdige gedachten, opgelaaide emoties en herkenbare gevoelens. Het heeft mijn nieuwsgierigheid geprikkeld om me in dit onderwerp te verdiepen.

Lees meer »

Verschillende niveaus van intervisie.

Intervisie kent verschillende niveaus van leren over een situatie op het werk. In de theorie worden deze niveaus aangeduid als: enkelslag-, dubbelslag- en drieslagleren. De keuze voor een niveau wordt bepaald door de mate waarin alle groepsleden zich veilig voelen om persoonlijke zaken ter sprake te brengen. In deze blog geef ik een uitleg over de verschillende niveaus.

Lees meer »

Vaardigheden van een (gevorderde) gespreksleider

Een intervisiegroep zonder externe intervisor zal zelf een aantal zaken moeten regelen om de intervisiebijeenkomst succesvol en inspirerend te kunnen noemen. De belangrijkste is wel om een facilitator aan te wijzen die als een soort gespreksleider de bijeenkomst leidt. In deze blog schrijf ik over een aantal vaardigheden die een gevorderde gespreksleider kan inzetten om de intervisiebijeenkomst tot diepgang te brengen.

Lees meer »

Feedback boodschap geven

Het geven van een feedback boodschap is een essentiële vaardigheid voor een professional. Om goede feedback te geven, moet je je aan een paar regels houden. In deze blog lees je meer over die regels en in welke situaties feedback geven juist is.

Lees meer »

Succesfactoren

Intervisie is geen medicijn dat gebruikt kan worden om de samenwerking te verbeteren en de professionalisering te optimaliseren. Wil intervisie kans van slagen hebben dan zijn er enkele criteria en regels voor zowel de groep professionals als voor hun leidinggevenden. In deze blog zal ik de belangrijkste regels en criteria uitwerken.

Lees meer »

Vaardigheden van een (beginnend) gespreksleider?

Ik begeleid een aantal groepen die, na een paar bijeenkomsten, zelfstandig verder zullen gaan. Voor mij, als intervisor, betekent het dat ik in deze groep een andere rol heb nl. van de intervisiecoach. Voor de groepsleden betekent het dat ze moeten gaan werken met een soort van gespreksleider, ook wel de facilitator genoemd. In deze blog lees je meer over de vaardigheden van een (beginnend) gespreksleider.

Lees meer »

Werkvorm: Thema gecentreerde interactie

Bij themagerichte intervisie gaat het niet zozeer om een persoon in het midden zetten. Thema gericht werken gaat op zoek naar een thema dat iedereen in de groep aangrijpt, raakt of van invloed is op werksituaties. Voorbeelden zijn: groepsrituelen,  hoe ga ik om met macht, overwerken, de normen van de organisatie.

Lees meer »

Werkvorm: Beeldkaarten

Ik word altijd enthousiast als ik een werkvorm tegenkom die gebruik maakt van beeldkaarten. Beeldkaarten werken zo goed omdat ze het associatief vermogen stimuleren.

Lees meer »

De intervisietest

Intervisie is in opkomst. Een goede leidinggevende weet dat het belangrijk is als zijn medewerkers met elkaar praten over werksituaties. Daarnaast is intervisie een prachtig instrument om de persoonlijke ontwikkeling van professionals te stimuleren. Maar .. dat kan een leidinggevende wel willen, maar hoe sta jij hierin? Kies jij voor intervisie zonder dat je het je wordt opgelegd?  Deze test helpt je om bewust te kiezen voor intervisie.

Lees meer »

De agenda van de 1e intervisie bijeenkomst

De eerste bijeenkomst is altijd een beetje spannend. Een groep mensen die elkaar wel kennen, maar ook weer niet. Iedereen die met dezelfde vraag zit: 'Is intervisie iets voor mij en wat kan ik verwachten van deze nieuwe mensen en van deze intervisor? De eerste bijeenkomst doorlopen we een aantal stappen om deze spanning te verminderen. We doen dit door een gezamenlijke invulling te formuleren over de vervolg bijeenkomsten. Wat willen we en hoe gaan we dat doen? Voor mij is de 1e bijeenkomst geslaagd als alle deelnemers verlangend gaan uitzien naar de 2e bijeenkomst.

Lees meer »

Werkvorm: het rollenspel / de clinic

Deze methode is effectief als het gaat om vaardigheden aanleren. Ik heb deze methode al een paar keer zelf gebruikt. Reacties na afloop waren zeer positief en leverden reacties op als 'nou weet ik hoe mijn collega's reageren, ik kan me beter voorstellen hoe de andere persoon erbij zit, ik kan nu zo reageren dat ook bij mij past'. De clinic is een soort rollenspel. De inbrenger demonstreert de probleemsituatie die hij of zij vaak tegenkomt. Dit doet hij of zij door de verschillende rollen van de probleemsituatie zelf te laten zien met gebruikmaking van verschillende stoelen. 

Lees meer »

Intervisiecoach of een intervisiebegeleider?

Een intervisiecoach of een intervisiebegeleider? Ik kwam deze vraag onlangs tegen toen ik een boek zat te lezen over intervisiecoaching (Doorn en Lingsma, 2013). En dan komt bij mij de vraag naar boven wat ben ik: Een coach of een begeleider of misschien wel allebei? Ik ben gelijk op zoek gegaan naar meer tekst over dit onderwerp. Er is niet zoveel te vinden op internet en in de literatuur. Maar ik heb wel het een en ander gevonden. Ik wil het graag voor je op een rijtje zetten en afsluiten of ik nu een coach of begeleider of allebei ben.

Lees meer »

De rollen van de deelnemers

Intervisie kent een verdeling van rollen. Juist de veelheid van rollen maakt het goed om naar het spel (de situatie) te kijken en met elkaar tot een voorstelling te komen. Het gevaar van intervisie is dat het verzandt in gezellig koffiedrinken, niet doorvragen, de dominerende stempel van één persoon, communicatiepatronen herhalen waardoor geen nieuwe inzichten worden bereikt. De verdeling van rollen en met name het aanstellen van een facilitator draagt bij aan de zinvolheid van intervisie.

Lees meer »

De start: afstemmen

Intervisie wordt als zinvol en verbindend ervaren.  Dat hoor ik van al mijn intervisanten. Ik begin een intervisie graag met contact maken met elkaar, verbinding maken met de vorige bijeenkomst en zeker niet als laatste: jezelf weer verbinden met intervisie. Niet met je hoofd en hart bij een andere situatie zijn. Nee, de intervisie is NU. De praktijk is dat intervisie vaak 1x in de zes weken plaats vindt. In deze zes weken is de 'bevreemding' weer een beetje opgetreden. Om deze redenen begin ik dan ook altijd met de volgende twee stappen.

Lees meer »

Evaluatie van een bijeenkomst

De bijeenkomst eindigt altijd met een evaluatie. De ervaring leert dat er meestal te weinig tijd over is voor een evaluatie. Toch is dat jammer. Het is leerzaam en goed voor de afronding om terug te kijken op de bijeenkomst en de waardevolle momenten nog even te belichten. 

Lees meer »

Werkvorm: Samenwerking versterken

Vrijwel alle werkvormen binnen intervisie richten zich op de vraag van de inbrenger. Deze werkvorm richt zich echter op het samenwerken binnen een team en is daarom lerend voor alle intervisanten. Leuk omdat hij afwijkt.

Lees meer »