Werkvorm: Samenwerking versterken

Gepubliceerd op 6 juli 2023 om 13:17

Vrijwel alle werkvormen binnen intervisie richten zich op de vraag van de inbrenger. Deze werkvorm richt zich echter op het samenwerken binnen een team en is daarom lerend voor alle intervisanten. Leuk omdat hij afwijkt.

Ik beschrijf eerst het programma en daaronder een korte toelichting.

De stappen:

1. Afstemmen

 •  Hoe zit een ieder erbij?
 •  Wat is er bij gebleven van de vorige keer
 •  Meer lezen? Zie mijn blog 'afstemmen'

2. Casus inbreng

 • Feiten
 • Gevoelens, gedachten, associaties
 •  Meer lezen? zie mijn blog 'de casusinbreng'

3. Verwerking

 • Welke punten van de inbrenger vind je sterk, wat moet beslist onderdeel blijven van de dienstverlening?
 • Als je morgen met de casusinbrenger mee zou gaan om het voortaan samen te doen – over welke punten wil je dan overeenstemming hebben.
 • Wat is het probleem achter het probleem (wat moet er veranderen)
 • Wat zal er anders zijn als het bovenstaande probleem opgelost is.
 • Aan welke concrete signalen zal je merken dat de dienstverlening zinvol is?

4. Conclusies trekken:

 • Hoe gaan jullie je opstellen naar de cliënt?
 • Waar ga je aan werken?
 • Wat willen jullie bereiken met de cliënt

5. Evaluatie

 • Waar is de inbrenger zich bewust van geworden?
 • Wat heb je er aan gehad: voor jezelf, naar het team, naar je taakstelling
 • Hoe was de interactie tussen de deelnemers.
 • Rondje ervaringen wat iedereen heeft geleerd en hoe men de bijeenkomst beleefd heeft
 • Welk aandeel had jij in het leerproces van de ander.
 •  Meer lezen? Zie mijn blog 'evaluatie van een bijeenkomst'.

Toelichting op bovenstaande stappen.

Afstemmen: over de inleiding heb ik een aparte blog gemaakt. Voordeel voor mij is dat ik de inleiding maar eenmalig hoeft te beschrijven :). Wil je meer weten over afstemmen? Lees mijn blog: de start: afstemmen.

Casusinbreng:  Zie mijn blog

Verwerking

 •  Het bespreken van iemands kwaliteiten geeft een professional kracht om situatie tegemoet te treden. Kwaliteiten zijn te vergelijken met gereedschappen. Als je het juiste gereedschap kiest, wordt het makkelijker om iets in elkaar te zetten.
 •  Het volgende punt is de start om samenwerking te onderzoeken. Het gesprek kan starten bij het punt/de vraag: als jij morgen met de casusinbrenger mee zou gaan om het voortaan samen te doen, over welke punten wil je dan overeenstemming hebben? Samen praten over het gezamenlijk handelen kan een hele opgave zijn. Wat wil je persé overeind houden t.a.v. je cliënt? Wat zegt dit over jouw waarden? Samen deze waarden onderzoeken kan heel boeiend zijn.
 • De vraag 'wat zal anders zijn als..' komt uit de oplossingsgerichte methodiek. Ze gebruiken de term 'de wondervraag'. De wondervraag als een soort eindpunt. Ik wandel veel. Bij het wandelen is een 'eindpunt' een markering. Daar wil ik heen. Het geeft mij energie en motivatie om een eindpunt te behalen. Tegelijkertijd kan ik sturen om het eindpunt op andere manieren te behalen. B.v. de metro nemen naar mijn eindpunt of een kortere weg nemen.
 • Uitgangspunt van dit gesprek is NIET jij heb gelijk of ongelijk. Maar hoe draagt iedereen bij aan het helpen van de cliënt. Het staat hier zo simpel geschreven, maar oh ik weet hoe moeilijk het is om deze houding daadwerkelijk te kunnen aannemen.
 •  Samen praten over 'het probleem achter het probleem' (ook wel de herdefiniëring van een vraag genoemd) is belangrijk om het probleem terug te brengen bij de casusinbrenger.
 •  Het laatste punt gaat over het bedenken van concrete signalen dat de begeleiding zinvol is. Je kan hierbij denken aan: de cliënt onderneemt zelfstandig een actie, de cliënt komt in een volgend gesprek terug op een gespreksonderwerp, de cliënt neemt contact op met een familielid etc.

Conclusies trekken

Samen praten over je handelwijze is een eerste stap. Het is ook de stap waarin inzicht ontstaat. Inzicht in wat je drijft, wat je intenties zijn, wat je kwaliteiten en minder sterke kanten zijn. Daarop kan een volgende stap genomen worden: conclusies trekken. Conclusie trekken gebeurt niet alleen op het niveau van inhoud (wat willen we bereiken), maar ook op het niveau hoe ga je je opstellen (houding, contact maken en houden) naar de cliënt.

Evaluatie

Meer over de evaluatie lees je in mijn aparte blog genaamd 'evaluatie'. Meer lezen over evalueren? Lees mijn blog: 'Evaluatie van een bijeenkomst'.

Mijn vraag aan jou

Wie wil een ervaring delen hoe een collega jou op andere ideeën bracht om je cliënt op een andere manier te benaderen? Kun je benoemen wat je collega deed zodat jij inzicht kreeg en aan de hand daarvan anders ging handelen?

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.