De intervisietest

Gepubliceerd op 27 augustus 2023 om 21:00

Intervisie is in opkomst. Een goede leidinggevende weet dat het belangrijk is als zijn medewerkers met elkaar praten over werksituaties. Daarnaast is intervisie een prachtig instrument om de persoonlijke ontwikkeling van professionals te stimuleren. Maar .. dat kan een leidinggevende wel willen, maar hoe sta jij hierin? Kies jij voor intervisie zonder dat je het je wordt opgelegd?  Deze test helpt je om bewust te kiezen voor intervisie.

De vragen:

 1. Waar heb je het laatst over geklaagd, gemopperd op je werk?

Antwoord:

 2. Over welke werkkwesties praat je thuis met je partner/met vrienden?

Antwoord:

 3. Over welke onderwerpen wil je heel graag met collega's praten, zodat jij 'beter' kan werken/functioneren?

Antwoord:

 4. Krijg je feedback op je prestaties?

4a. Zo ja:  Wat is de rode draad/kern van deze feedback?

Antwoord:

4b. Zo nee: op welke punten van je handelen wil je graag feedback hebben?

Antwoord:

 5. Welk cijfer geef je aan je persoonlijke ontwikkeling op je werk? (1-10: 1 betekent dat je op de automatische piloot reageert en 10 betekent dat je elke dag iets nieuws leert). Kun je beschrijven op welke punten je jezelf meer wil ontwikkelen.

Antwoord:

 6. Vraag jij je wel eens af wat de zin is van je werkzaamheden en waarom jij daar nog steeds een bijdrage aan levert?

Antwoord:

 7. Heb je ideeën wat er in je team en organisatie verbeterd kan worden?

Antwoord:

 8. Ben jij nieuwsgierig hoe je naaste collega's met bovengenoemde vragen omgaan zodat je ideeën kan opdoen, je mening kan toetsen, je persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren?

Antwoord:

Hoe kun je naar aanleiding van deze vragen tot een conclusie komen? 

  • Lees je antwoorden nog eens door
  • Laat de antwoorden tot je doordringen: welke emotie of behoefte komt naar boven?
  • Ben je nu in staat om vragen te maken, die tijdens intervisie besproken kunnen worden?  Kun je de vragen hieronder zo concreet mogelijk beschrijven?

Mijn vragen zijn:

  1. ...
  2. ...
  3. ...

Mijn vraag aan jou: Natuurlijk ben ik nieuwsgierig of de bovenstaande vragen je geholpen hebben om een bewuste keuze te maken voor intervisie. Maar ik kan me ook voorstellen dat je nog bepaalde vragen mist. Vragen die voor jou belangrijk zijn om tot een besluit te komen. Ik stel het zeer op prijs als je een reactie plaatst en daar jouw vraag achterlaat. Bij voorbaat dank.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.