Vaardigheden van een (gevorderde) gespreksleider

Gepubliceerd op 9 oktober 2023 om 07:00

Een intervisiegroep zonder externe intervisor zal zelf een aantal zaken moeten regelen om de intervisiebijeenkomst succesvol en inspirerend te kunnen noemen. De belangrijkste is wel om een facilitator aan te wijzen die als een soort gespreksleider de bijeenkomst leidt. In deze blog schrijf ik over een aantal vaardigheden die een gevorderde gespreksleider kan inzetten om de intervisiebijeenkomst tot diepgang te brengen.

Veiligheid creëren

Een geslaagde intervisie hangt af van de mate waarin de professionals zich veilig genoeg voelen om over gevoelige punten te praten. Veiligheid wordt vooral bepaald door 'niet beoordeeld worden', er is geen goed of fout. In eerste instantie lijkt dit niet zo moeilijk. Maar als je hier meer op inzoomt blijkt wel hoe moeilijk het is om niet te veroordelen.

Een paar voorbeelden van uitspraken waarin een veroordeling zit besloten:

  •  De vraag: 'Heb je een goed weekend gehad'
  •  De vraag: "Zou je dat niet anders kunnen doen?"
  •  De opmerking: 'Er zijn hier een paar mensen aanwezig die geslaagd zijn'
  •  De opmerking: "Waarom ben je zo negatief?"
  •  Het advies: "Ik zou dat nooit doen"

Besef je waar de veroordeling in tot uiting komt? Het zit verborgen in het tegenovergestelde van de uitspraak. In de 1e vraag is de impliciete regel aanwezig dat het moet gaan over een 'goed' weekend. Maar wat nu als je een slecht weekend heb gehad? Mag je er dan niet over vertellen?

Welke waarden en normen komen ter sprake?

Het succes van een intervisie hangt zeker af van de diepgang die bereikt kan worden met een gespreksthema. De IJsberg van McClelland is een handig hulpmiddel om toe te passen.

Ik ben binnen mijn intervisies zeker gericht op waarden en drijfveren. Voor mij zit hier de essentie van de mens die richting geeft aan zijn of haar handelen.

De gespreksleider kan zich altijd hardop afvragen welke waarden er een rol spelen als het bijvoorbeeld gaat over een conflict met een cliënt of welke manier de persoonlijkheid van een professional naar voren komt als het bijvoorbeeld gaat om afscheid nemen van een cliënt.

Het onderzoeken van je persoonlijkheid, je waarden betekent dat je een scheiding kan maken in hoeverre je de cliënt aan het helpen bent of dat je bezig bent met de bevestiging van je eigen waarden.

Tot slot, inzicht zorgt er voor dat je kunt kiezen om anders te reageren.

Onderzoek Patronen

Patronen in je handelen zijn te herkennen aan terugkerende manieren van handelen in verschillende situaties. Een eenvoudig patroon is bijvoorbeeld als je geen 'nee' kan zeggen  als je leidinggevende je vraagt om een bepaalde taak uit te voeren. Een  gecompliceerder patroon is, wanneer je als kind geen rommel mocht maken en je in je hedendaagse leven erg gestructureerd bent.

Nog een paar voorbeelden van patronen in het handelen?

  • Professionals die gelijk gaan handelen zonder zich af te vragen wat de klant zelf kan doen.
  • Gelijk denken in oplossingen als iemand een vervelende situatie vertelt.
  • Bij een ruzie het gedrag van de ander vergoelijken, waardoor je je eigen behoeftes naar de achtergrond brengt.

Patronen zijn niet altijd negatief. Er zitten ook goede kanten aan. Immers je kan niet bij alle situaties eerst gaan nadenken. Soms moet je gewoon handelen.

De gevorderde gespreksleider probeert patronen te ontdekken en bespreekbaar te maken. Het doel is om te ontdekken of gebruikte patronen bevorderend of belemmerend zijn voor het welzijn van de client of de samenwerking.  

Mijn vraag aan jou

Patronen zijn meestal moeilijk te herkennen. Daarom mijn vraag aan jou of je voorbeelden van patronen kan beschrijven die jezelf heb meegemaakt toen je in contact was met je client, met je collega, met je leidinggevende of met vrienden. 

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.