Training: Effectief omgaan met groepsprocessen!

 

In januari 2021 is deze training drie keer uitgevoerd voor 41 sociaal werkers. De training is speciaal gemaakt voor professionals die onderdeel uitmaken van een groep (b.v. een team, een projectgroep, een commissie) De training is een eerste kennismaking met groepsdynamiek.

Na afloop van de training

Aan het einde van de training heeft de professional een aantal vaardigheden gekregen om een groep zo efficiënt mogelijk te laten functioneren zodat een gezamenlijk doel wordt behaald.

Inhoudelijk

Elke organisatie kent vele werk- en projectgroepen. Maar soms hapert het bij de samenwerking of het vermogen om gestructureerd een doel te bereiken. Deze training is met name bedoeld voor professionals die een groepsproces op methodische en op betrekkingsniveau optimaal willen beïnvloeden om wel de gestelde doelen te behalen.

Methodisch: Elk groepsproces kent een aantal fases. Bij elke fase onderzoeken we de betekenis voor de deelnemer, de leiderschapsstijl, de rol van de begeleider en welke interventies (acties) gedaan moeten worden. 

Betrekkingsniveau: Altijd speelt er een machtselement in een groep mee. De vraag is of belangen (macht) openlijk op tafel gelegd kan worden en dat door de gehele groep een manier wordt gevonden om al deze belangen te verwezenlijken. Een hele klus:)