Aanbevelingen en reviews

Op deze site kan je een aanbeveling of een review schrijven over mijn manier van intervisie en supervisie geven.

Als je iets naar beneden scrolt lees je enthousiaste reacties van opdrachtgevers, groepen en individuen over mijn stijl van intervisie en supervisie geven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor het plaatsen van een aanbeveling/review.

Reactie plaatsen

Reacties

Intervisie groep
6 maanden geleden

Een evaluatie uit de intervisie groep samengevat:

Jouw rol als intervisiebegeleider is door onze groep als zeer waardevol ervaren. Jouw toewijding en harde werk zijn niet onopgemerkt gebleven, en we willen enkele observaties delen.
De deelnemers hebben jou omschreven als iemand die niet schroomt door te vragen, door te denken en door te gaan. Een specifieke waardering ging uit naar jouw vermogen om vragen visueel te maken, waardoor anderen dieper konden nadenken. Ook werd de aanpak volgens de methode, waarbij de groep werd gestimuleerd om door te vragen en een kritische blik te werpen, positief ontvangen.

Toch willen we enkele aandachtspunten onder de aandacht brengen. Sommige deelnemers merkten op dat signalen van deelnemers die een grens aangaven bij doorvragen niet altijd serieus werden genomen.
Er was ook feedback over een mogelijk oordelende toon en het soms te diep gaan, zelfs als de kern van het onderwerp al was bereikt. Een andere observatie was dat soms te lang werd stilgestaan bij één onderwerp, wat door sommigen als tijdsverlies werd ervaren. Het niet altijd volgen van jouw intenties en het niet luisteren naar aangegeven grenzen werden als aandachtspunten genoemd.

Desondanks willen we jou bedanken voor de positieve input en waardevolle bijdrage aan onze groep. Jouw toewijding aan het bevorderen van het leerproces en jouw vermogen om diepgaande gesprekken te faciliteren, hebben onze intervisie-ervaring verrijkt. We kijken uit naar wellicht een verdere samenwerking en waarderen jouw inzet.

Lara Hagers
9 maanden geleden

Johan heeft twee extramurale teams intervisie gegeven. Het contact met Johan verliep altijd erg prettig. Hij komt bevlogen en betrokken over. Van de teams heb ik de feedback ontvangen dat zij de intervisies prettig vonden, het voelde veilig en er werd op een methodische manier casussen besproken met elkaar. Zij hebben kennis op mogen doen en beter (in)zicht gekregen op hun eigen handelen.

Vivian Coëlho
een jaar geleden

De collega's bij Welzijn Capelle (4 intervisiegroepen) zijn zeer tevreden over Johan.
Enkele quotes na evaluatie:
'' Johan kan de groepsdynamiek in de gaten houden, bepaalde denkbeelden, gedragspatronen, rolverdeling zien en benoemen''.
'' Johan ons aanzet om kritische vragen te stellen en zelf de moed heeft om de kritische vragen te blijven stellen''
'' Johan laat ons schuren in alle veiligheid''
'' Het is een duidelijke professionaliseringsslag!''

Senada
een jaar geleden

Meneer was een fijne man met veel kennis over het vak. Voor een nieuwe en beginnende professional zoals ik kon ik veel van hem leren, waardoor ik nu stapsgewijs naar een nieuw hoofdstuk in mijn leven ben begonnen als beginnende social worker. Ik ben hem erg dankbaar voor zijn tijd en inzet.

Joelle
2 jaar geleden

Het afgelopen jaar heeft Johan bij begeleid in het supervisie vak. Johan stelde fijne vragen waardoor we de tijdens de gesprekken de diepte in konden gaan. Johan nam tijdens de lessen de tijd en heeft mij laten groeien op mijn eigen tempo. Ik heb Johan het afgelopen jaar als erg prettig ervaren en heb een fijne samenwerking gehad. Dankzij de gesprekken die ik met Johan heb gevoerd heb ik veel nieuwe inzichten gekregen en ben ik gegroeid als professional en als persoon.

Cindy Noble
2 jaar geleden

Johan is prettig rustig, kan goed luisteren, aansluiten en doorvragen tot de kern. Waarna hij er vervolgens vanuit ietwat onverwachte hoek op een positieve manier er een nieuw perspectief, blik of optie of hoe je het wil noemen, introduceert. Ene keer door (confronterende) vragen. Andere keer door een mooie methode of opdrachtje daarvoor te gebruiken. Hij zet je daarmee echt aan het denken.
Ondanks dat ik via mijn werk al jaren regelmatig intervisie sessies heb en eigen reflectie dagelijkse kost is, is het wonderbaarlijk wat de 5 sessies bij Johan hebben opgeleverd.
De ‘puzzelstukjes’ zijn bij mij ,op een diepere laag, helder geworden en gelegd.
Welke koers ik nu en voor in de toekomst ga nemen is helder en wat een rust en frisse energie geeft dat! Hier heb ik nu en in de toekomst blijvend wat aan. Super fijne ervaring!

sem kraak
3 jaar geleden

Afgelopen schooljaar supervisie gevolgd onder toezicht van Johan.

Kort samengevat: veel geleerd!!

Met de vele werkervaring die Johan al gehad heeft, weet hij op allerlei onderwerpen de bijpassende kennis/interventies. De lessen zorgen ervoor dat je beter inzicht krijgt op hoe het werk in praktijk eraan toe gaat en hoe je dit weer op de correcte manier koppelt aan de theorie maar ook met betrekking tot jouw eigen professionele ontwikkeling.

Naast alle kennis rondom het beroep en de theorie, is het belangrijkste onderdeel toch wel jouw eigen professionele ontwikkeling: Dankzij de lessen ben ik meer te weten gekomen over mijzelf en ben ik ook daadwerkelijk dingen gaan herkennen in mijzelf. Veel zaken hebben betrekking tot elkaar, het ene kan het andere weer beïnvloeden.

Naast dat ook altijd een fijne samenkomst, de sfeer is goed en je hebt ook echt het gevoel dat je alles kan delen, niets is te gek, een veilige omgeving kan je zeggen!!

denise
3 jaar geleden

Ik heb de coaching van Johan als zeer prettig ervaren. Johan stelt de juiste vragen om je aan het denken te zetten en creëert een veilige omgeving waardoor ik mij kwetsbaar op heb durven stellen.

Leonie
3 jaar geleden

Gedurende het derde leerjaar van de opleiding social work (deeltijd) heb ik supervisielessen gevolgd bij Johan. Ik heb deze lessen als zeer prettig ervaren, omdat Johan goed in staat is je aan het denken te zetten en je tot ideeën te laten komen waarmee je echt verder kan binnen je werk. Ik heb de lessen dus als heel leerzaam ervaren, misschien wel meer dan ik vooraf had verwacht. Zelf werk ik met de doelgroep volwassen met psychiatrische problematieken.

Dineke
5 jaar geleden

Johan is een coach in hart en nieren, het is duidelijk dat dit zijn passie is! Hij kan je snel tot de kern laten komen en weet de vinger op de juiste plek te leggen. Nieuwe invalshoeken, verrassende wendingen, hij zet je echt aan het denken. Ik kijk met plezier terug op onze sessies.