• Aangesloten bij Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching
 • 15 jaar ervaring.
 • Gecontroleerde kwaliteit.

Coaching van werknemers

 

Coaching is een uitstekend middel om het functioneren van een werknemer te perfectioneren. De kracht is dat de werknemer zelf nadenkt hoe een taak het beste ingevuld kan worden. Hierbij houdt de werknemer rekening met de belangen van de organisatie en haar/zijn eigen kwaliteiten.

Coaching kan b.v. ingezet worden om:

 • de eigen bijdrage aan het team te verhogen.
 • leren omgaan met andere werkwijzen.
 • leren omgaan met veranderend klantgedrag,
 • verwerking van pesten, intimidatie, ongewenst gedrag, burn-out
 • betere afstemming met de leidinggevende.

Hoe?

5 gesprekken van max 1,5 uur in een korte periode van max. 5 weken.

Wanneer?

Ik kan op kort termijn beginnen. Het eerste gesprek zal plaats vinden met de opdrachtgever over wederzijdse verwachtingen.

 

 

 

 Resultaten

 1.  De professional is uitgerust met meerdere (creatieve) handelingsvaardigheden. 
 2. De professional kan verantwoorden hoe hij gekozen heeft voor een interventie.
 3. De professional is met een grotere presentie aanwezig bij de klant en de organisatie.
 4. De afhankelijkheid met collega's of leidinggevende wordt tot minimum teruggebracht. 
 5. Verantwoordelijkheid voor het werk wordt vergroot
 6. Grotere binding met de organisatie.
 7. Draagt bij tot vermindering van werkbelasting

 

Interesse? Druk op onderstaande knop.