Training: Effectief omgaan met groepsprocessen!

 

Op 5 en 12 maart namen 30 professionals deel aan, de door mij ontwikkelde, training. Speciaal gemaakt voor professionals die onderdeel uitmaken van een groep (b.v. een team, een projectgroep, een commissie) De training is een eerste kennismaking met groepsdynamiek en duurt een hele middag.

Iets over de inhoud.

Elke groep heeft zijn eigen dynamiek: soms wordt er samengewerkt, maar meestal zijn het individuen (ieder voor zich mentaliteit), die niet tot realisering van het gestelde doel komen. Deze training is met name bedoeld voor professionals die een groepsproces optimaal willen beïnvloeden om wel de gestelde doelen te behalen.

Elk groepsproces kent een aantal fases. Bij elke fase onderzoeken we de betekenis voor de deelnemer, de leiderschapsstijl, de rol van de begeleider en welke interventies (acties) gedaan moeten worden. De training is ontworpen aan de hand van de ervaringen van de professional, het boek van Jan Remmerswaal over Begeleiden van groepen (2015) en natuurlijk mijn jarenlange ervaring in het welzijnswerk.

Na afloop van de training..

Aan het einde van de training heeft de professional een aantal vaardigheden gekregen om een groep zo efficiënt mogelijk te laten functioneren zodat een gezamenlijk doel wordt behaald.