De agenda van de 1e intervisie bijeenkomst

Gepubliceerd op 27 augustus 2023 om 21:00

De eerste bijeenkomst is altijd een beetje spannend. Een groep mensen die elkaar wel kennen, maar ook weer niet. Iedereen die met dezelfde vraag zit: 'Is intervisie iets voor mij en wat kan ik verwachten van deze nieuwe mensen en van deze intervisor? De eerste bijeenkomst doorlopen we een aantal stappen om deze spanning te verminderen. We doen dit door een gezamenlijke invulling te formuleren over de vervolg bijeenkomsten. Wat willen we en hoe gaan we dat doen? Voor mij is de 1e bijeenkomst geslaagd als alle deelnemers verlangend gaan uitzien naar de 2e bijeenkomst.

De invulling van de 1e bijeenkomst bestaat uit de volgende gespreksonderwerpen:

 1. Kennismaken

Ik begin altijd met mezelf voorstellen. Wil je nu al wat meer over mij weten klik dan hier. Daarna is het de beurt aan de groepsleden. Met behulp van een aantal actieve werkvormen stellen de groepsleden zich aan elkaar voor.

 1. Wat verstaan we onder intervisie?

Iedereen heeft wel eens gehoord van intervisie en meestal al eerder mee gemaakt. Ik maak altijd een rondje om te horen wat ervaringen, beelden en verwachtingen zijn met betrekking tot intervisie. Ik vind het belangrijk om tot een gezamenlijk vertrekpunt te komen.

3. Welke regels houden we aan?

Regels hebben de functie om veiligheid te creëren voor de deelnemers. De meest belangrijke regel is dat alles wat besproken wordt binnen de groep blijft. Leidinggevende en andere collega's worden op geen enkele wijze geïnformeerd over het gebeuren in de groep. In mijn contract met de opdrachtgever leg ik ook schriftelijk vast dat ik niet zal rapporteren over het functioneren van de groep.

Aan de groep vraag ik welke andere regels zij nog met elkaar willen afspreken zodat de intervisie een vertrouwde plek kan worden (b.v. te laat komen, hoe om te gaan met afwezigheid etc).

4. Hoe gaan we te werk?

Bij dit punt is het van belang dat de groepsleden een beeld krijgen hoe een intervisiebijeenkomst er uit ziet. Hierbij gaat het om de structuur van een bijeenkomst, de werkinbreng, het leren van elkaar, het met elkaar in gesprek gaan om tot nieuwe inzichten te komen.

De groep spreekt zich uit of er vooraf een werkinbreng/casus wordt uitgeschreven en wordt opgestuurd naar de groepsleden en de intervisor. Een andere optie is dat een casusinbreng 'spontaan' wordt ingebracht tijdens de bijeenkomst. 

In supervisie werk ik met een reflectieverslag dat geschreven wordt na afloop van de bijeenkomst. Een reflectieverslag heeft tot doel om op te schrijven hoe je je tijdens de bijeenkomst gevoeld hebt, of je nieuwe kennis heb opgedaan en wat je de komende tijd gaat doen met deze ervaringen in je werk. Bij intervisie is het schrijven van een reflectieverslag facultatief. Om meer diepgang aan te brengen is het schrijven van een verslag wel een goed middel. Ik beveel het van harte aan. 

5. Wat verwacht de groep van mij als intervisor?

Deze vraag heeft veel te maken met de mate van zelfstandigheid van de groep. Hoe zelfstandiger de groep hoe minder men de intervisor nodig heeft. Veel groepen vinden het fijn als de intervisor de initiatiefnemer is binnen het gesprek. Initiatiefnemer in de zin van gespreksleider, een werkmethode introduceren, de bewaker van zinvolle vragen, zorgen dat iedereen aan bod komt. De intervisor functioneert ook als de buitenstaander  die niet bij een kamp behoort, die geen mening heeft hoe iets hoort, die bewaakt dat er op een 'ordelijke' manier wordt gepraat, waar een ieder zijn/haar zegje kan doen.

Het is interessant om zelf ook na te denken wat je verwacht van een intervisor. Wat zijn je behoeften? Maar ook wat wil je leren, waar ben je nieuwsgierig naar, welke vaardigheden wil jij verder uitbouwen?

6. Hoe zie ik mijn intervisor rol?

Mijn rol wordt voor een groot deel bepaald of de groep en opdrachtgever van mening zijn dat de groep de intervisie, na een aantal keer, zelfstandig kan vormgeven. Ik neem dan de rol van intervisiecoach in. Een andere mogelijkheid is dat ik de rol inneem van intervisiebegeleider. Voor meer uitleg over deze twee rollen verwijs ik graag naar mijn eerdere blog.

In deze eerste bijeenkomst zal ik de invulling van deze twee rollen verder verduidelijken. Daarnaast is het belangrijk hoe de opdrachtgever hier tegen aan kijkt. Een beperkt financieel budget of een principieel standpunt over het bevorderen van zelfstandigheid kunnen redenen zijn om tijdelijk een externe intervisor in te zetten.  

  7. Evaluatie

  Ik heb een aparte blog geschreven over de evaluatie aan het einde van een bijeenkomst. Lees verder door hier te klikken.

  Tot slot; deelnemen aan een nieuwe groep brengt altijd een zekere spanning met zich mee. Altijd rijzen er vragen of je je wilt verbinden met de groep, of de groep iets te bieden heeft en of er voldoende ruimte is om je zegje te doen. Om dit tot uitdrukking te brengen vraag ik aan iedereen om de volgende zin af te maken: Ik wil wel/niet doorgaan met deze intervisiegroep om de volgende reden …

  Mijn vraag aan jou

  Ik heb de bovenstaande onderwerpen in de afgelopen tijd gerangschikt en bij elke groep begin ik in deze structuur. Maar .... zijn er onderwerpen die je mist? Welk punt wil jij graag in de eerste bijeenkomst besproken hebben om je thuis te voelen in de intervisie?

  Plaats het antwoord in 'Reactie plaatsen' onder deze blog. Ik kijk er naar uit.

   

  Reactie plaatsen

  Reacties

  Er zijn geen reacties geplaatst.